jaarverslag 2018

7720 nieuwkomers in Antwerpen

In 2018 vestigden 7720 meerderjarige nieuwkomers zich in Antwerpen.

De meeste Europese nieuwkomers hebben de Nederlandse nationaliteit, gevolgd door Roemenen, Bulgaren, Polen en Spanjaarden.

De top 5 van nieuwkomers uit de niet-EU-landen komt uit Marokko, India, Afghanistan, Turkije en Irak.

Niet enkel volwassenen vestigden zich in de stad. Ook 1871 minderjarige nieuwkomers vonden hier een nieuwe thuis. Ongeveer twee derde van deze minderjarigen zijn tussen 2 en 12 jaar oud.

Kom naar Atlas!

Tijdens de Burendag op 25 mei 2018 deelden enthousiaste Atlascollega’s goodiebags uit met wervingsfolders, en spraken de buren en passanten aan.

Atlas wil anderstaligen en nieuwkomers warm maken voor het inburgeringprogramma en Nederlandse lessen. Daarom zetten we in op acties om deze potentiële inburgeraars te bereiken, zoals op deze burendag.

Permanente werving

Collega’s van het team trajectbepaling houden permanentie op loket vreemdelingenzaken in Deurne: zij verwezen 410 potentiële klanten door naar Atlas voor inburgering, Nederlands en de Minderjarigenwerking.

Op onthaalavonden in de districtshuizen is Atlas telkens aanwezig met een infostandje.

We verstuurden 7988 wervingsbrieven naar rechthebbende inburgeraars en 1379 wervingsbrieven naar verplichte inburgeraars. Via deze brieven brengen we potentiële inburgeraars op de hoogte dat ze zich moeten of kunnen aanmelden voor inburgering.

Ook via sociale media kunnen we heel wat anderstaligen bereiken. Op Facebook promootten collega’s de werking van Atlas in het Pools en Bulgaars.

Daarnaast houden we onze partners en samenwerkende organisaties goed op de hoogte, zodat ook zij anderstaligen actief kunnen doorverwijzen naar Atlas. We verspreiden onze wervingsflyers op verschillende strategische plaatsen in Antwerpen, zoals Taalpunten in Antwerpse bibliotheken, de Webpunten en enkele B-postkantoren.

Acties

Naast de burendag en de evenementen van Atlas waren we op 25 september aanwezig op de infomarkt voor jonge nieuwkomers, waar we vertelden over het inburgeringsprogramma.

Op basis van de instroom van nieuwkomers bekijken we welke nationaliteiten en gemeenschappen we gericht kunnen aanspreken. Zo startten we bijvoorbeeld een mailbox voor Poolstalige en Roemeenstalige potentiële klanten en zullen we in 2019 verder inspelen op deze instroom.

4567 inburgeraars tekenden een eerste inburgeringscontract

5377 personen meldden zich voor een eerste keer aan in Atlas bij team trajectbepaling. Dit team bekijkt of iemand inburgering kan of moet volgen en informeert klanten over het inburgeringsprogramma.

349 cursussen Maatschappelijke Oriëntatie

De cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) is een essentieel onderdeel van het inburgeringsprogramma. De MO-leerkracht gaat samen met de inburgeraars dieper in op onderwerpen als het belang van werk en onderwijs, democratie, gezondheidszorg en duurzaamheid. In 2018 startten er 4430 cursisten in de cursus MO.

In 2017 werden de basisdoelen MO uitgewerkt, in 2018 zijn ze toegepast in de praktijk. Met deze vastgelegde doelen bewaken we de kwaliteit en de inhoud van elke cursus MO.

In 2018 startten er in Atlas 349 cursussen MO in 34 verschillende talen. De leerkrachten geven de cursus in een contacttaal. In 29 van deze cursussen werd een tolk ingeschakeld.

Net als in de cursus Nederlands houden we voor MO rekening met het profiel van de inburgeraar. 29 cursussen waren op maat van analfabeten, en er waren 30 cursussen specifiek voor hooggeschoolden.

 

(foto: Frederik Beyens)

Op weg naar een inburgeringsattest

In 2018 waren er gemiddeld 8682 inburgeraars in traject. Het gemiddelde ligt lager dan in 2017. Dat is het gevolg van de dalende instroom sinds de vluchtelingencrisis.

Tijdens het traject ondersteunt een trajectbegeleider de inburgeraar in eigen taal of contacttaal. De trajectbegeleider zorgt ervoor dat de inburgeraar snel kan starten, informeert en begeleidt bij vragen, verwijst door naar de juiste diensten en laat de inburgeraar nadenken over zijn doelen.

Atlas startte een visietraject om trajectbegeleiding te verduidelijken, te herwaarderen en up te daten. In de loop van 2019 werkt Atlas deze ‘Trajectbegeleiding 2.0’ verder uit.

4326 inburgeraars behaalden in 2018 hun inburgeringsattest. Zij kregen felicitaties van de burgemeester Bart De Wever en schepen Fons Duchateau tijdens de inburgeringsceremonie in het Felix Pakhuis.

8640 anderstaligen schreven zich in voor een cursus Nederlands

In 2018 schreef Atlas 8640 anderstaligen in voor een cursus Nederlands bij een Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) of het Centrum voor Basiseducatie Antwerpen (CBE).

15 653 cursisten volgden les bij de CVO’s in Antwerpen en Mortsel. In het universitair talencentrum Linguapolis waren dat er 2022. Bij CBE deden 3665 cursisten een traject voor gealfabetiseerden, 2560 cursisten een traject voor analfabeten.**

Een intake op maat

Een Atlasmedewerker bekijkt samen met de klant welke cursus Nederlands het meest geschikt is. Dat hangt af van het profiel, de scholing, het niveau Nederlands en het perspectief van de klant.

Om het juiste instapniveau en het leerprofiel te bepalen werden in 2018 12 778 testen afgenomen, waarvan 4121 instaptesten Nederlands voor CVO.

Ook na het niveau A2 kunnen anderstaligen bij Atlas terecht voor een inschrijving in CVO en advies over opleidingen met Nederlands. 1583 cursisten schreven zich bij Atlas in voor CVO-niveaus hoger dan A2. Daarnaast hielpen we 778 afgestudeerde cursisten basiseducatie aan een plekje in een vervolgcursus bij CVO.

Wie liever Nederlands leert via zelfstudie kan terecht bij de collega’s van Taalgarage. Zij voerden 65 adviesgesprekken, waarbij ze klanten uitleg gaven over geschikt studiemateriaal (boeken, apps, …).

In 2018 startten 13 KAAP-groepen in enkele lagere en kleuterscholen in Antwerpen. In deze groepen kunnen ouders Nederlandse les volgen in de school van hun kinderen.

NT2-regie

Atlas werkt nauw samen met NT2-partners en andere partners binnen de stad om het aanbod Nederlands af te stemmen op de behoefte van alle anderstalige cursisten.

In 2018 maakten we samen met de andere Agentschappen en Huis van het Nederlands Brussel een flow voor leervraagdetectie bij kandidaat-cursisten, cursisten in traject en onze partners in de stad. Op basis hiervan stelden we een plan op voor een behoeftegericht aanbod NT2.

De cursus Nederlands op de Werkvloer (NODW) voor werknemers artikel 60 is een mooi voorbeeld van hoe we inspelen op de noden van cursisten en partnerorganisaties, in dit geval Sociale Dienstverlening Activering. Werknemers bij onder andere ZNA, CAW, PAX en ’t Keerpunt krijgen nu op hun werk Nederlandse les gericht op hun job.

We blijven onze medewerkers en de NT2-centra op de hoogte houden van het diverse aanbod NT2 in Antwerpen. Zo organiseerden we een eerste editie van NT2 in de kijker. De NT2-centra en hun trajectbegeleiders stelden hun aanbod voor aan ruim 70 Atlasmedewerkers. We inventariseren bovendien specifieke opleidingstrajecten op de website Nederlandsplusopleiding.

 

**Deze cijfers zijn niet definitief. De aantallen van het eerste semester 2018-2019 kunnen nog wijzigen nadat AHOVOKS de verificatie afrondt.

Samenleven, participeren en dansen met Sergio

Sergio is een Braziliaanse dansleraar. Hij geeft les in Pilates en Afro-Braziliaanse dans. Met de hulp van zijn trajectbegeleider inburgering, de medewerkers maatschappelijke participatie en Buurtsport kon hij starten als leraar dans in ‘t Werkhuys.

Inburgeren is niet enkel Nederlands leren en kennismaken met België. Sociale activiteiten zijn ook belangrijk om je weg te vinden en je thuis te voelen in de stad.

Kennismaken met vrije tijd en sport

De collega’s van Vervolgtraject – Maatschappelijke Participatie begeleiden en ondersteunen inburgeraars die tijdens of na hun traject willen sporten, vrijwilligerswerk doen, Nederlands oefenen of een hobby zoeken. Zo realiseerden ze vorig jaar 2877 toeleidingen naar sociale participatie en 813 toeleidingen naar taaloefenkansen Nederlands.

Vooral fitness, zwemmen en voetbal zijn populair. De collega’s krijgen bovendien veel vragen over computercursussen en digitale ondersteuning in het Digi·labo.

Inburgeraars kunnen ook een infosessie volgen om organisaties als Huis van het Kind, KunstZ of de fietsschool beter te leren kennen. Atlas organiseerde in 2018 132 infosessies voor 1295 inburgeraars. 493 inburgeraars trokken erop uit tijdens georganiseerde uitstappen naar de Arenbergschouwburg of het zwembad.

Stadsklap

Tijdens hun traject nemen inburgeraars deel aan Stadsklap. Ze praten in groep met Antwerpse vrijwilligers of studenten over cultuur, familie en gewoontes. In 2018 organiseerde Atlas 212 Stadsklappen voor 2509 inburgeraars.

(foto: Frederik Beyens)

Studeren in België

Je bent nog niet zo lang in België en je wil studeren aan de hogeschool of universiteit. Maar hoe begin je daaraan?

Atlas:

De collega’s van vervolgtraject deden 481 adviesgesprekken.

Beurzen Nederlands

Een grondige kennis van het Nederlands is essentieel als je wil studeren. Hoog opgeleide inburgeraars kunnen bij Linguapolis Antwerpen (UA) zeer intensief Nederlands volgen met een beurs. Voor het eerste niveau werden er in 2018 98 Vlaamse beurzen toegekend.

Voor de hogere niveaus kunnen inburgeraars met een beperkt inkomen een beroep doen op een stadsbeurs. In 2018 kregen 290 cursisten een stadsbeurs toegekend voor een hoger niveau op Linguapolis.

We waren ook nieuwsgierig hoe het ondertussen met de cursisten ging die in 2016 en 2017 een stadsbeurs kregen. Uit een bevraging bleek dat 61% was gestart met een studie of langdurige opleiding.

(foto: Frederik Beyens)

“Dit is een feest voor de hele stad”

Op vrijdag 22 juni 2018 organiseerde Atlas de eerste editie van Atlas op het plein. Een ontmoetingsfeest voor jonge, oude en nieuwe Antwerpenaren op het Theaterplein.

Atlas wil de diversiteit van de stad meer zichtbaar maken en verbinding en ontmoeting bevorderen. We boden daarom een gevarieerd programma aan voor jong en oud, met kinderanimatie, een buddy-spel, gezelschapsspelletjes, Stadsklap en muziek.

We toostten op de stad met een nieuwe cocktail, de ‘Handshake’. Deze cocktail is een mix van het Antwerps Bolleke met ingrediënten uit Afrika, Azië en Amerika. Een symbool voor de diversiteit van Antwerpen bedacht en geshaked door Mauricio Navas (32).

“Als je een Bolleke mixt met lekkers uit de vier continenten proef je dat diversiteit smaakt”, zegt de Antwerpse Ecuadoriaan. Met zijn cocktail wil hij nieuwkomers een hart onder de riem steken

(foto: Jan Van der Perre)

Voor herhaling vatbaar, dachten we! De tweede editie van Atlas op het plein gaat door op vrijdag 14 juni 2019.

Je niveau Nederlands bewijzen

Wil je de Belgische nationaliteit aanvragen? Wil je werken bij de overheid? Studeren in hoger onderwijs? Werken in de kinderopvang?

Dan moet je een bepaald niveau Nederlands bewijzen. Atlas heeft hiervoor certificerende testen om het niveau Nederlands te bepalen.

Eerst bekijken we wat de klant juist nodig heeft en of een test noodzakelijk is. Vorig jaar deden we 560 screeningsgesprekken.

De test zelf bestaat uit een receptief deel (lezen en luisteren) en een productief deel (spreken en schrijven). Je moet eerst slagen voor lezen en luisteren voor je het productieve deel mag afleggen. We namen vorig jaar 757 receptieve testen af. De slaagkans van de volledige test is 50%.

Wie wil werken als taxichauffeur of de opleiding sociaal tolk wil doen, kan in Atlas ook specifieke testen Nederlands afleggen. De collega’s van vervolgtraject deden 142 testen taxichauffeur en 28 testen voor de opleiding sociaal tolk.

 

(foto: Frederik Beyens)

Geïntegreerde inburgeringstrajecten

Activering in samenwerking met partners

In het Centraal Onthaalbureau (COB) Coevelt bieden Atlas, Sociale Dienstverlening en VDAB een geïntegreerde dienstverlening aan voor alle anderstalige nieuwkomers in Antwerpen met aanvraag leefloon. Voor september 2018 was de doelgroep nog beperkt tot erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Het project, gefinancierd door het Europees Sociaal fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid, werd verlengd tot december 2019.

In 2018 verzorgde Atlas 808 gesprekken op het Centraal Onthaalbureau. Tijdens dit gesprek is er bijzondere aandacht voor activering. VDAB, Stad Antwerpen, Sociale Dienstverlening en Atlas werken dan een traject uit op maat voor inburgeraars met professioneel perspectief.

Laaggeletterde moeders met jonge kinderen

Het inburgeringstraject op maat Taalbubbels+ Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen is een geïntegreerd traject van 2 sessies per week voor groepen van maximum 12 moeders met hun kinderen. We werken in dit project samen met meerdere partners.

De financiering van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie, en Integratie (AMIF) en de Vlaamse Overheid werd tot augustus 2020 verlengd. In de volgende twee jaar werken we naar een structurele verankering van het aanbod.

In het schooljaar 2017 – 2018 volgden 31 moeders en 42 kindjes het traject, in september 2018 startten drie nieuwe groepen met een 30-tal laaggeletterde moeders met 28 jonge kinderen.

Atlas organiseerde een eerste Taalbubbels+ netwerkdag om moeders van de huidige trajecten en de afgelopen trajecten met elkaar in contact te brengen. We bereikten 36 moeders en 25 kinderen.

Nederlands oefenen

Nederlands oefenen zorgt ervoor dat anderstaligen hun Nederlands versterken. Buiten de lessen NT2 kunnen anderstaligen Nederlands oefenen door deel te nemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk en conversatiegroepen.

Zomer van Atlas

Tijdens de zomervakantie willen anderstaligen hun Nederlands onderhouden. De Zomer van Atlas bood in 2018 50 activiteiten aan, in samenwerking met vrijwilligers en leerkrachten van Open School Antwerpen.

Masooma nam deel aan de activiteit Samen Lezen. Samen met de andere deelnemers verzamelde ze lievelingswoorden in het Nederlands. Ze maakten een tekst van de woorden ‘volharding’, ‘ongelooflijk’, ‘herinnering’, kostbaar’, … Masooma illustreerde deze tekst.

Open Inloop Taal

In de bibliotheken van Luchtbal, Linkeroever, Deurne en het Kiel kunnen anderstaligen in hun eigen wijk Nederlands oefenen. Atlasmedewerkers, leerkrachten van Open School Antwerpen, stagiaires en vrijwilligers zorgen voor een warm welkom en een laagdrempelige manier om Nederlands te oefenen.

In het schooljaar 2017-2018 ontmoetten we per wijk tussen de 196 en 233 unieke deelnemers.

We zetten verder in op het leesproject SamenLezen: begeleiders kregen vorming en we organiseerden meer samenleesgroepen. We lieten deelnemers kennismaken met organisaties als Huis van het Kind, Cultuurverkenners en Buurtsport. Woonzorgcentrum Hollebeek gaf infosessies over ouder worden en de werking van hun dagcentrum.

Atlas ondersteunt taaloefenkansen

Atlas ondersteunt organisaties in de stad die taaloefenkansen organiseren. Op de jaarlijkse Inspiratiedag volgden 100 NT2-vrijwilligers een workshop rond duidelijke taal, babbelmethodieken of laaggeletterdheid.

Op de website nederlandsoefenen.be/antwerpen verzamelen we al deze initiatieven en houden ze actueel. In 2018 boden 55 verschillende organisaties 172 taaloefenkansen aan.

Ook vrijwilligerswerk kan een oefenkans zijn. Er zijn echter wel wat drempels om anderstaligen als vrijwilliger te laten werken. Daarom begeleidde Team Taal vorig jaar 21 projecten rond vrijwilligerswerk als taaloefenkans. Het team ondersteunde 5 projecten die ze in 2017 selecteerde binnen de Oproep Taaloefenkansen:

Ondersteuning minderjarigen en ouders

Team Minderjarigen begeleidt anderstalige ouders in hun zoektocht naar een eerste school in Antwerpen. Ouders kunnen het hele jaar door terecht in Atlas, waar we een zicht hebben op vrije plaatsen en rekening houden met voorkeuren als onderwijsnet, de buurt of aanpak van een school. We contacteren scholen en volgen op tot aan de inschrijving.

In 2018 verwees het team 1429 kinderen van 2,5 tot 18 jaar door naar een geschikte school of OKAN-klas.

Team Minderjarigen zet in op samenwerking met partners om bijvoorbeeld knelpunten te signaleren en op te lossen. Zo onderzocht het team op vraag van OKAN-scholen en basisscholen de doorverwijzing van 11-jarige nieuwkomers naar basisonderwijs of een OKAN-klas.

Meld je aan

Het Team Minderjarigen ondersteunt ouders die tijdens de periode van ‘Meld je aan’ hun kind willen aanmelden bij een school voor volgend schooljaar. De collega’s deden dit de voorbije jaren voor kleuter- en lagere scholen en in 2018 voor het eerst ook voor het secundair onderwijs.

Het team meldde in totaal 1081 kinderen aan en volgde deze aanmelding op tot aan de inschrijving op school.

Om ‘Meld je aan’ onder de aandacht te brengen bij collega’s én klanten organiseerden we een sensibiliseringsactie in Atlas. We contacteerden 692 ouders.

Kleuterparticipatie

Atlas is partner in het project Kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid. Dit project focust op ouders, kleuterscholen en welzijnspartners in de wijk 2020 Kiel. De ouders krijgen een uitgebreide intake, en Atlas motiveert hen om hun kleuters in te schrijven op school. We geven daarbij extra aandacht aan de specifieke noden en behoeften van het gezin.

Atlas organiseerde samen met Onderwijs Netwerk Antwerpen (ONA) 6 buurtwandelingen voor 60 leerkrachten kleuteronderwijs uit 4 scholen van Kiel. Zo kregen ze meer inzicht in de leefwereld van de kleuters.

(foto: Frederik Beyens)

Atlas jongeren

MO Zomer 

Inburgering voor jongeren is een inburgeringstraject voor 17 tot 19-jarigen waarin de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en de begeleiding wordt aangepast aan hun leefwereld. In april 2018 rondden 58 jongeren het inburgeringstraject editie 2017-2018 af.

De financiering van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie, en Integratie (AMIF) en de Vlaamse Overheid werd verlengd tot 2020.

Atlas organiseert tijdens de zomer een cursus MO voor jongeren. Van 3 tot 26 juli 2018 namen 62 jongeren van 24 nationaliteiten deel aan deze cursus, waarin thema’s als democratie, relaties en seksualiteit en solidariteit aan bod kwamen. Ze sloten de MO Zomer af met een 3-daagse uitstap.

Na de MO Zomer volgt een trajectbegeleider van Atlas deze jongeren verder op. We zetten sterk in op uitbreiding van hun netwerk door onder andere taalbuddyprojecten. Elke maand komt de groep terug samen tijdens een terugkomdag

Curant

In het co-housingproject CURANT delen jongeren hun appartement of woning met jonge vluchtelingen tussen 17 en 22 jaar. Het project wordt gefinancierd door het Europese programma Urban Innovation Actions. Atlas zorgt als partner in dit project voor een inburgeringstraject en toeleiding naar Nederlandse lessen en vrijetijdsactiviteiten.

In 2018 namen 17 jongeren uit Curant deel aan de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) in de zomer, en 5 jongeren aan de reguliere MO.

Tussen februari en juni 2018 organiseerde Atlas samen met Sociale Dienstverlening 6 infosessies voor deze jongeren over thema’s als rijbewijs en online banking.

BENO

In het project ‘BasisEducatie na OKAN’ (BENO) volgen laaggeletterde jongeren na OKAN een geïntegreerd traject met intensieve lessen Nederlands, een beroepsopleiding en een cursus MO. Atlas zorgde mee voor ondersteuning.

App ‘Welkom in Antwerpen’ en focus op e-inclusie

In het project e-inclusie wil Atlas de digitale vaardigheden van inburgeraars versterken. De verschillende teams die werken met anderstaligen stimuleerden deze vaardigheden en testten methodieken uit.

Welkom in Antwerpen

In maart 2018 lanceerden we de app ‘Welkom in Antwerpen’. Het bijhorende promofilmpje was meteen ook onze meest gedeelde Facebookpost van 2018.

Nieuwkomers en inburgeraars vinden in deze app ongeveer 1000 Antwerpse organisaties die nuttig zijn bij het begin van hun inburgeringstraject. We verspreiden de app bij partners en gebruiken het ook actief in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie en trajectbegeleiding.

Sinds de lancering in maart 2018 werd de app geïnstalleerd op 5238 apparaten.

Bovendien heeft de app de prijs voor ‘best practice’ gewonnen in het Europees onderzoeksproject RACCOMBAT. 

Digi·labo

Hoe maak ik een afspraak bij het e-loket van de stad?
Hoe maak ik een e-mailadres aan?

We leven in een samenleving die steeds digitaler wordt, maar werken met een smartphone of computer is niet voor iedereen evident.

Inburgeraars kunnen met eenvoudige en concrete vragen terecht bij het Digi·labo.  Ze krijgen individuele begeleiding in een contacttaal of basis Nederlands. Atlas werkt hiervoor samen met dot.kom, verschillende Antwerpse hogescholen en vrijwilligers. In 2018 kregen 334 inburgeraars ondersteuning in Digi·labo.

Ook 2019 gaat digitaal

De werking e-inclusie wordt uitgebreid in 2019. Met het project ‘E-inclusie op maat van inburgering’, gefinancierd door het Agentschap Binnenlands Bestuur, gaat Atlas verder inzetten op informeren en sensibiliseren van de inburgeraars én h#aar eigen medewerkers over de digitalisering.

Verhalen in Atlas

Atlas én de stad zijn onuitputtelijke bronnen van verhalen. Vanuit onze visie op beeldvorming willen we deze verhalen delen met alle stadsgenoten via onze sociale media, evenementen en de projecten waaraan we deelnemen. Deze verhalen verbinden ons.

Aperitief Narratief

De eerste editie van Aperitief Narratief was het startpunt van een boeiend verteljaar. Ongeveer 100 aanwezigen luisterden in Atlas naar de verhalen van onder andere stadsdichteres Maud Vanhauwaert en columniste en dichteres Yousra Benfquih.

Verhalen vertellen is een ideale taaloefenkans. Verschillende vertellers werken nu verder met NT2-scholen, vrijwilligersorganisaties, MO-klassen en OKAN-leerlingen. Maud Vanhauwaert ontvangt bijvoorbeeld in Radio Babel gasten die een gedicht of verhaal in hun moedertaal willen vertellen, en bundelt ze in een ‘toren van Babel’.

In april 2019 zal het resultaat van al deze vertelprojecten te zien zijn op verschillende plekken in de stad en tijdens het tweejaarlijkse festival ‘Antwerpen vertelt’ in Permeke.

Verhalen op sociale media

‘Diversiteit werkt’ was ons meest gelikete bericht van 2018. Het filmpje toont hoe onze collega’s in al hun diversiteit samen een team vormen dat elke dag sterk werk levert.

We deelden persoonlijke verhalen via storytelling op Facebook en we kregen er 993 volgers erbij.

7210 tolkgesprekken en 923 vertaalopdrachten

CAW Antwerpen organiseert wekelijks groepstherapie voor mensen met een trauma. Voor de mensen met weinig of geen kennis Nederlands wil het CAW een tolk inschakelen.

Het Onderwijsnetwerk wil de brochure ‘Meld je aan’ laten vertalen in meerdere talen. Zo kunnen ouders die nog niet voldoende Nederlands kennen, begrijpen hoe ze hun kind moeten inschrijven in het kleuter- of lager onderwijs.

Atlas sociaal tolken en vertalen (STV) helpt deze organisaties met hun vragen en zoekt een sociaal tolk of vertaler.

Tolkopdrachten

In 2018 kwamen er 12 047 sociaal tolkaanvragen binnen uit tal van sectoren als onderwijs, welzijn en de geestelijke gezondheidszorg. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van 2017 en komt overeen met een gemiddelde van 39 aanvragen per dag.

Atlas gaat op zoek naar een geschikte tolk en doet een matching. Voor 9132 aanvragen vonden we effectief een tolk. Dat is een matchingspercentage van 75% en loopt gelijk met 2017, ondanks de stijging van de tolkaanvragen. De gematchte aanvragen kunnen tot 3 maanden later plaatsvinden, dus een deel ervan gebeurt in 2019. Er werden 7202 tolkopdrachten uitgevoerd in 2018, goed voor 10 046 tolkuren.

De meest gevraagde tolktalen waren modern standaard Arabisch, Maghrebijns Arabisch, Turks, Farsi en Dari.

Vertalingen

Bij Atlas kan je niet alleen informatieve teksten zoals infobrochures of reglementen laten vertalen, maar ook officiële documenten als diploma’s of identiteitsbewijzen.

De vertalers voerden in totaal 923 vertaalopdrachten uit, goed voor 2098 vertaalbladzijden. De meeste opdrachten zijn officiële vertalingen, vooral uit de sectoren algemeen welzijn en onderwijs.

De meest gevraagde taal is Engels. Daarnaast is er veel vraag naar vertalingen uit het modern standaard Arabisch, Spaans, Portugees, Frans, Pools en Turks.

Vormingen voor hulpverleners

Hulp- en dienstverleners die een sociaal tolk willen inschakelen, weten niet altijd hoe ze dit moeten aanpakken. In 2018 organiseerde STV 5 vormingen Werken met sociaal tolken in de sociale en openbare dienstverlening voor in totaal 91 deelnemers. Zij kregen onder andere uitleg over wat sociaal tolken juist inhoudt, en deden een rollenspel om de rol van de sociaal tolk beter te begrijpen.

1685 juridische adviezen

Kan een vluchteling naar zijn doodzieke moeder in zijn herkomstland terugkeren om haar nog een laatste keer te zien, zonder zijn vluchtelingenstatuut te verliezen?

Vanaf wanneer, onder welke voorwaarden en met welke bewijsstukken kan mijn klant de Belgische nationaliteit aanvragen?

Welke instantie betaalt de medische kosten van een Marokkaanse toeriste die vroegtijdig is bevallen?

Het vreemdelingenrecht is complex en veranderlijk. Het infopunt verblijf en rechtspositie ondersteunt Antwerpse organisaties en diensten met advies en vorming.

Vragen over vreemdelingenrecht

Het infopunt verblijf en rechtspositie beantwoordde in 2018 1685 vragen van verschillende organisaties en diensten. Dit waren vooral vragen over gezinshereniging en toegang tot gezondheidszorg.

Vormingen

Professionals die werken met vluchtelingen en nieuwkomers hebben vaak nood aan juridische achtergrond. Zij kunnen bij het infopunt terecht voor vormingen over vreemdelingenrecht. Het infopunt gaf vorig jaar 44 vormingen aan 650 deelnemers.

Vreemdelingenpermanentie

Daarnaast werken de juristen van Atlas tweemaal per week op de vreemdelingenpermanentie. Ze geven daar samen met een advocaat advies aan privépersonen.

Klare taal en diversiteit

Hoe kan je collega’s met een diverse achtergrond elkaar beter laten begrijpen? Hoe bereik je een divers publiek? Hoe communiceer je beter met je anderstalige klant?

Veel organisaties weten niet altijd goed hoe ze moeten omgaan met klanten of werknemers met een diverse achtergrond. Team taal en team diversiteit bieden ondersteuningstrajecten en vormingen aan om een antwoord te bieden op deze vragen.

Atlas wil de expertise van team taal en team diversiteit meer naar buiten brengen. In 2018 werkten we een open aanbod uit van vormingen en bezoeken aan de democratiefabriek. Dat aanbod gaat in 2019 van start.

De websites ‘Klare taal rendeert’ en ‘Diversiteitswijzer’ werden geëvalueerd. We startten een onderzoek naar de noden van gebruikers om tot een nieuwe website rond toegankelijkheid in Taal en Diversiteit te komen.

(foto: Frederik Beyens)

Internationale samenwerkingen

Erasmus+SIC TIC

Atlas is partner in het project ‘Strengthening Individual Competences Through Information and Communication Technologies (SIC-TIC)’. Dit is een internationaal uitwisselingsproject over digitale vaardigheden bij volwassenen en wordt gefinancierd door het Europese programma Erasmus+.

Atlas nam in 2018 deel aan een 5-daags seminarie in Ubrique (Spanje) om ervaringen en good practices te delen met partnerorganisaties uit Duitsland, Spanje en Tsjechië. Geïnspireerd door deze uitwisseling werkten we modules uit voor onze begeleidingen in Digi·labo en gaan we meer werken met QR-codes.

Micado

Onder leiding van HafenCity University Hamburg (CityScienceLab) nam Atlas als partner deel aan een Europese projectoproep ‘Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions’. Het voorstel ‘Mikado – Migrant Integration Cockpits and Dashboards‘ werd goedgekeurd en het project loopt tot juni 2022.

Atlas zal lokaal samenwerken met Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS), de Sociale Diensten en de ICT-diensten Digipolis van de stad Antwerpen.

Het doel van dit project is de integratie van migranten optimaal te ondersteunen. 15 internationale en multidisciplinaire organisaties ontwerpen een efficiënte tool en digitale diensten voor lokale autoriteiten, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en migranten. Deze nieuwe tool zal getest worden in Antwerpen, Bologna, Hamburg en Madrid.

Team Atlas

De ploeg

Het team van Atlas telde in december 2018 279 collega’s.

De collega’s fietsten al pendelend meer dan 13 100 kilometer bij elkaar.

Atlas bood als stageplaats in het schooljaar 2017-2018 werkervaring aan 28 stagiairs. Daarnaast boden in 2018  – naast de vaste vrijwilligers – 129 nieuwe vrijwilligers hulp bij activiteiten van Atlas.

Verbinden en bijleren

Onze collega’s volgden meer dan 2800 uur vorming. Zo was er een uitgebreide uitwisseling met VDAB over onze werkingen, namen we deel aan de netwerkdag van Zanzu en investeerden we verder in coachend begeleiden.

In onze interne keukens delen collega’s hun expertise met andere collega’s over thema’s als social media, omgaan met stress en basis MO. 64 Atlasmedewerkers volgden een interne keuken.

Alle leidinggevenden volgden de driedaagse training verbindende communicatie. Tijdens deze opleiding staat duidelijk, krachtig en respectvol communiceren centraal.

Ook onze personeelsdag stond in het teken van verbindende communicatie, met een interactieve sessie rond respectvolle eerlijkheid en empathie.

Met Atlas fit willen we alle medewerkers aansporen om meer te bewegen tijdens het werk en vergaderingen. We organiseerden korte beweegsessie voor of na het werk en er zijn vergaderhoeken met dynamisch meubilair geïnstalleerd.

Het intranet en kennisbank van Atlas brachten intern nieuws en werkprocedures snel en efficiënt tot bij de collega’s.